MASHINBAZARINDA SON VƏZİYYƏT, QISA ANALİZ

Avtomobil bazarında son vəziyyəti qısa olaraq sizinlə paylaşmaq istəyirik. Apardığımız araşdırma  nəticəsində siz bazarda təklif edilən avtomobillərin faizlə nisbətini, onların illərə və qiymətə görə təsnifini görə bilərsiniz. Bu məlumatlar sizdə avtomobil alışı və ya satışında bazar haqqında bir fikir formalaşdıra bilər.

 
 
Təklif edilən avtomobillərin içində Mercedes öz liderliyini qoruyur. Təkrar bazarda ən çox təklif edilən avtomobildir.
Onu BMW,OPEL,Hyundai, VW və Toyota izləyir.
 
Təklif edilən avtomobillərin istehsal ili üzrə təsnifatı isə belədir.
 
 

Qiymət aralılığına görə statistika.

 

0 - 15 000              AZN intervalı                                        67%

15 000 - 25 000     AZN intervalı                                        20%

 25 000 -                AZN intervalı                                        13%

 

Avtomobil sahibləri və almaq arzusunda olan izləyicilərimiz bu məlumatlardan istifadə edərək alacağı ya da satacağı avtomobilin bazarda nə qədər rəğbət gördüyünü müqayisə edə bilər.