Yağı necə km. sürmək olar?

  • Admin
  • 2013-09-21

Usta deyir ki, bu yağı 5000 km  sür, yada 8000 km,bəs mən nu maşını neçə km. sürməliyəm?